Tiltak knyttet til MVA

Regjeringen og Stortinget har i pressemelding opplyst at det er enighet om følgende to tiltak ovenfor næringslivet som er relatert til merverdiavgift.

Beredskap koronavirus
18.03.202015:32 hilde

Av Eurojuris Nord v/Advokat/partner Jon-Arne Østvik

Regjeringen og Stortinget har i pressemelding opplyst at det er enighet om følgende to tiltak ovenfor næringslivet som er relatert til merverdiavgift:

Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020

Alle mva-pliktige virksomheter får nå utsatt sin innbetaling av merverdiavgift. Slik innbetaling skulle ellers ha vært gjennomført den 14. april, men er nå altså utsatt på ubestemt tid.
  
Virksomhetene skal fortsatt innkreve avgift på sine varer og tjenester, men innbetalingen til Staten er utsatt. Tiltaket innebærer dermed at merverdiavgiftspliktige virksomheter sikres en ekstra midlertidig finansiering i en tid hvor likviditeten er under sterkt press.  

Reduksjon av lav merverdiavgiftssats fra 12% til 8%

Det andre tiltaket som nå innføres er at lav merverdiavgiftssats reduseres fra 12% til 8%. Tiltaket vil redusere avgiftsbelastningen for virksomheter innenfor reiseliv, kultur og underholdning. Det er ikke sagt noe om hvor lenge dette tiltaket er ment å vare.
  
Denne endringen får virkning fra og med 1. januar og oppfattes slik at virksomhetene som allerede har innkrevd avgift med 12% får beholde differansen mellom gammel og ny sats. Dette spørsmålet, samt andre forhold tilknyttet tiltakene, har Advokatforeningen bedt Regjeringen avklare. 

, click to open in lightbox

Les også