Kontakt med NAV kontoret ved permittering

NAV oppfordrer arbeidsgiver til å informere sine permitterte om bruk av digitale løsninger. Se dagens info fra NAV.

BEREDSKAP KORONAVIRUS
19.03.202014:34 hilde

NAV opplever en stor økning i antall permitteringer. Samtidig skal NAV sikre sine ansatte og arbeidssøker mot å komme i en situasjon med fare for smitte. Vi har av den grunn ønske om at så få arbeidssøker som mulig møter opp på NAV kontoret, og heller benytter seg av digitale løsninger på nav.no for å få bistand. 

De er eller står i fare for å bli permittert som følge av korona-krisen, må gjøre følgende: 

  • Registrere seg som arbeidssøker på nav.no
  • Klikk på «hva er din situasjon»
  • Klikk på «er du arbeidssøker eller permittert»
  • Velg din situasjon
  • Registrer deg – ha tilgjengelig BankID på mobil
  • Søke dagpenger – klikk på skjema og søknad – her finner du fremgangsmåten steg for steg
  • Registrer CV på arbeidsplassen.no 

Veiledningsvideo finnes på CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

NAV vil i dagens situasjon særlig fremheve følgende: Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

 

Vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft om å legge ut stillinger på arbeidsplassen.no. Det er nå et jevnlig tilsig av permitterte som registrer CV opplysninger på arbeidsplassen.no. 

Som sagt;  bruk NAV.no

Dere kan om nødvendig ringe telefonnummer: 41243466

Åpningstid: 10:00-15:00 (man-fre)  hvor Nav Narvik vil søke å besvare spørsmål vedrørende permitteringer o.l. 

 

Med vennlig hilsen 
Kolbjørn Karlsen
Nav leder Narvik

, click to open in lightbox