Nasjonal tjeneste for alle som driver virksomhet

Tjenesten "Starte og drive bedrift" leveres på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Informasjonen som gis er fra næringsdrivende/arbeidsgivers synsvinkel - enten det gjelder arbeidsforhold, permitteringer, støtteordninger, HMS, regnskap/revisjon, skatter/avgifter eller eksport/import.

05.04.202006:36 hilde

Virksomhetene får helhetlig informasjon på tvers av etatsgrenser (kvalitetssikret av Skatteetaten, Finanstilsynet, Arbeidstilsynet, NAV med mange flere) og informasjon om næringslivets rettigheter, plikter og muligheter. 

I tillegg finner man lønnskalkulator og e-guide for ulike bransjer, foreløpig serveringsbransjen og renholdsbransjen. 

Virksomhetene og etablerere kan ringe og få gratis veiledning, eller sende inn spørsmål via kontaktskjema.  

Aktuelle linker til hovedsiden og direkte til artikler, lønnskalkulator og e-guider: 

Hovedside:

https://www.starteogdrivebedrift.no 

Guider:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/guider/ 

Lønnskalkulator/hva koster en arbeidstaker:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/ansettelse/hva-koster-en-arbeidstaker/ 

I forbindelse med covid-19-pandemien er relevant informasjon for den som driver virksomhet samlet på ett sted, lett tilgjengelig. 

Vi ser av statistikkene at svært mange ønsker informasjon om reglene om permittering for tida. I den forbindelse kan det gjerne tipses om denne artikkelen: 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

 

 

, click to open in lightbox