Rekonstruksjon - en ny mulighet for virksomheter i økonomisk stress

Konkurslovens regler om gjeldsforhandling foreslås nå erstattet av en ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av Covid 19 (rekonstruksjonsloven).

16.04.202009:51 hilde

REKONSTRUKSJON – EN NY MULIGHET FOR VIRKSOMHETER I ØKONOMISK STRESS.

Konkurslovens regler om gjeldsforhandling foreslås nå erstattet av en ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av Covid 19 (rekonstruksjonsloven).

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

Med rekonstruksjon menes, folkelig sagt, at man under konkursbeskyttelse rydder i virksomhetens drifts- og gjeldssituasjon i samarbeid med kreditorene og om nødvendig med tvunget utfall.

De viktigste elementene i forslaget er:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. 
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan. 
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift. 
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere. 
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Det er forventet at lovforslaget blir behandlet av Stortinget om kort tid.

Med hilsen
Hugo Storø
Advokat MNA / partner
(+47) 90 55 84 72 
hugo@eurojuris.no

 

, click to open in lightbox