Informasjon om endring i covid-19 forskrift mht arbeidsinnvandring

Disse endringene gjelder fra 31. oktober 2020 kl 00.00. Endringene gjelder § 6c. § 4 om generell karantene gjelder fortsatt

29.10.202015:04 hilde

  • 6c. Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing

Personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de

a.

har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge

b.

testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge

 

c.

har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge

Bruk av unntaket i første ledd organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits. Første ledd bokstav c gjelder likevel ikke.

Dette betyr at utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene i 10 dager på fritid og arbeid, vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. 

I vedlegg B er det en oversikt over de land/regioner som har unntak fra karantene i arbeidstid:

Danmark: Syddanmark, Grønland, Færøyene
Finland: 16 regioner, se vedlegg B
Island: Ingen regioner
Sverige: Blekinge, Dalarne, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kalmar, Norbotten, Skåne, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland
Estland
Hellas
Latvia
Tyskland

Vær oppmerksom på at det skjer fortløpende endring i vurderingene om regionene/landene er ‘rød’ eller ikke.

Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober og har ikke tilbakevirkende kraft.

Se kart på siden for oversikt over ‘røde’ land.

Narvik kommune er tilgjengelig for spørsmål hvis noe er usikkert. Ber dere da ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no eller beredskapsansvarlig Iris Bartholsen på mobil 90161635

 

Klikk for å åpne i større format
 , click to open in lightbox