Johannes Zuidhoek Sundby

For 4 år siden var han elev i vgs og deltok på konferansen – året etterpå startet han eget selskap. Han vil fortelle om sin reise, om det å tørre å satse og gå utenfor komfortsonen sin.

Foredrag OPPTUR 2023

Johannes er daglig leder for Josu Media og manager for Blinc Collective.


Nettsider JOSU MEDIA

Blinc's insta