Jeanette Gundersen

Hun brenner for å dele kunnskap om og for Nord-Norge, er spesielt opptatt av de unge og hva de mener. Hva skal til for å synliggjøre mulighetene i landsdelen slik at flere velger å bli eller komme tilbake til Nord-Norge?

Foredrag OPPTUR 2023

Innsikt og kunnskap er viktig for å ta gode beslutninger og for å ha konstruktive diskusjoner.

Som ansvarlig redaktør for Kunnskapsbanken (kbnn.no) samarbeider hun med nordnorske kunnskapsleverandører om å frembringe ny og relevant kunnskap om og for landsdelen. Denne kunnskapen tilgjengeliggjøres også i podcast Nord-Norge i verden.

Kunnskap og innsikt må diskuteres og deles - og hun gleder seg til å delta på årets OPPTUR. 2023.

Jeanette på LinkedIn