Arne Bård Dalhaug

Han er pensjonert generalløytnant med en særlig bred internasjonal erfaring.

Foredrag OPPTUR 2023

Arne Bård Dalhaug er pensjonert generalløytnant med en særlig bred internasjonal erfaring.

Han har bl.a. vært sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, sjef for Forsvarsstaben/nestkommanderende i Forsvaret, Norges representant til Militærkomitéen i NATO-hovedkvarteret i Brussel og sjef for NATO Defense College i Roma (NATOs høyeste utdanningsinstitusjon).

Fra 2016-2019 innehadde Dalhaug en sentral lederstilling i OSSEs observatørkorps i russiskokkupert område i Donbas i Ukraina. Generalløytnant Dalhaug er bl.a. utdannet fra US Army Command and General Staff College og US Army War College.

Han har studert statsvitenskap og øststatkunnskap ved UIO og han har også jobbet på Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Som ung major var Dalhaug sekretær i Forsvarskommisjonen av 1990, ledet av Kåre Willoch.