Erlend Mogård Larsen

Utvikling av Ornesvika i Narvik. Erlend forteller om prosjektet samt erfaringer fra tidligere prosjekter. Hvordan kan man utvikle og knytte sammen Ornesvika med Elvedalen, Veteranplassen, Narvikfjellet osv. Hvordan kan vi ta i bruk området og potensialet som ligger der?

Foredrag OPPTUR 2023
Utvikling av Ornesvika
Hvordan oppgradere og lage et område for natur, kultur og næring for byens befolkning og tilreisende?
Hvordan kan man utvikle og knytte sammen Ornesvika med Elvedalen, Veteranplassen, Narvikfjellet osv. Hvordan kan vi ta i bruk området og potensialet som ligger der?

   

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører bl.a. Narvik kommune, LKAB,  Futurum AS og Narvikgården som ønsker innspill og ideer i forkant av prosessen med å utvikle en skisse og plan for Ornesvika og hvordan området kan bli i fremtiden.

Denne uken (uke 8) skal arkitekt Sami Rintala, Industridesigner Kyrre Kalseth og Kulturentreprenør Erlend Mogård-Larsen møte folk med et bankende hjerte for Ornesvika. Samtaler, innspill og diskusjoner skal lede til et skisseprosjekt som skal presenteres for allmenheten fredag 24. februar.

Erlend Mogård-Larsen besøker OPPTUR konferansen og skal fortelle kort om prosjektet samt erfaringer fra tidligere prosjekter. Mogård-Larsen leder kulturavdelingen på SALT Art&Music i Oslo, en kulturarena som har eviglang festival på kaia i Oslo. En kulturlandsby med seks scener, serveringssteder og badstuer. salted.no