Hvordan kan LINK Narvik styrke de unges stemme?

VI KARTLEGGER: Her kan du fortelle oss hva du tenker LINK Narvik bør jobbe med.

LINK Narvik skal bidra til tilhørighet, nyskaping, utvikling, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling - ved å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser.