8 nov | Hvordan vinne anbud?

Praktisk anbudshjelp for leverandører. Kurset vil gi deg som leverandør en oversikt over det offentlige markeds omfang og muligheter, kjennskap til anbudsdatabaser og en kronologisk gjennomgang av anskaffelsesprosessen mm. Kurset er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

26.08.201609:40 Hilde Normark

Faglig ansvarlig/foredragsholder:
Rolf Olav Johannessen / Din anbudshjelp

Tidspunkt: Tirsdag 8. november kl. 09-1530. 
Servering:
Varm og kald drikke, lunsj og frukt.
  
Sted:
Scandic Hotell, Narvik 
Parkering: Parkhallen Parkering


Program09.00   Oversikt offentlig marked – omfang og muligheter

 • Hva handler offentlig sektor?
 • Hvor mye handles hos private bedrifter?
 • Suksesshistorier 

09.30   Anbudsdatabaser

 • doffin.no, Visma, Mercell, EU-Supply, andre

09.50   Innkjøpsregelverket

 • Generell innføring og oversikt i regelverket
 • Grunntrekk ved offentlige anskaffelser
 • Regelverket, herunder de anskaffelsesrettslige grunnprinsippene. Grunnleggende krav til alle anskaffelser
 • Anvendelsesområde for de ulike delene i forskriften
 • Terskelverdier, krav til kunngjøring
 • Kommende endringer i regelverket 

 11.00 Kronologisk gjennomgang av anskaffelsesprosessen

 • Faser i anskaffelsesprosessen fra kunngjøring av konkurranse til inngåelse av kontrakt
 • Anskaffelsesprosedyrer
 • Når kan de ulike anskaffelsesprosedyrene benyttes?
 • Rammeavtaler
 • Hva er kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav?
 • Hva er forskjellen på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier?
 • Miljøkrav, krav om kvalitetssystem
 • Tildelingskriterier / vekting av kriteriene
 • Hvis du ikke vinner
 • Klagerett, krav om innsyn og begrunnelse 

12.00   Lunsj 

12.45 Praktisk tilbudsarbeid

 • Viktige avklaringer – gjennomgang av konkurransegrunnlag
 • Organisering av tilbudsunderlag
 • Prosjektplan, sjekklister - Oppgaver / ansvar - Praktisk sammenstilling
 • Tilbudets oppbygning
 • Hvordan unngå avvisning?
 • Hvordan dokumentere krav?
 • Gjenbruk av dokumentasjon
 • Maler
 • Sladdet versjon av tilbudet
 • Innlevering av tilbudet
 • Dokumentsamarbeid via skytjenester 

14.30 Hvordan levere tilbud gjennom elektroniske innkjøpsverktøy

Gjennomgang av systemene til Mercell, Visma og EU-Supply. 

15.30   Oppsummering, spørsmål & svar

, click to open in lightbox