Bli sponsor av julelys i Ballangen

Kostnadene i forbindelse med innkjøp, drift, vedlikehold, montering, rengjøring og oppbevaring av julelysene håndteres i et spleiselag av bedrifter og organisasjoner i Ballangen. Tilbake får dere profilering på nett og i avis.

BALLANGEN

Folket har valgt versjon "Classic". Lys til 25 stolper i sentrum er bestilt og underveis! Vi håper så mange som mulig ønsker å være med som sponsor. Flere sponsorer betyr mer lys også i trærne. Lyslenker som monteres i trær vil lyse i hele mørketiden. Her kan dere fylle ut avtale:

Folket har valgt "Classic"