7 nov | MEDVIND konferansen Narvik

Medvindkonferansen er en konferanse med topp innledere fra næringsliv, offentlig sektor og enkeltpersoner i og utenfor arbeidslivet.