24 okt | Arbeidsliv og rus 2023 - Nettverkssamling i Narvik

Akan kompetansesenter, Narvik bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter Nordland og KORUS Nord inviterer arbeidsplasser og bedrifter i Troms og Nordland til seminar om rus og arbeidsliv.