17 okt | Hvordan er reiselivet med på å bidra til større attraksjonskraft for Narvik?

Masterplan for Narvik som reisemål presenteres med tilhørende kommunikasjonsstrategi for Narvik kommune.

AIW