w

HMS-kurs for ledere og grunnkurs i arbeidsmiljø

Narvik Bedriftshelsetjeneste er klare med vinterens HMS-kurs for ledere og grunnkurs. Her finner du informasjon om tidspunkt, program og kan melde deg på.

Se kommende kurs
27.08.201910:21 hilde

HMS-kurs for ledere

24. oktober

Endagskurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljøarbeid (jfr § 3-5).

Målet med dette kurset er at ledere skal få en generell opplæring slik at bedriften står bedre rustet til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i egen bedrift.

>> Program og påmelding

      

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers HMS-kurs)

4. november - 8. november

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg
(jfr §6-5 og §7-4). Det egner seg også for mellomledere/ledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

>> Program og påmelding 

Narvik Bedriftshelsetjeneste