Tilrettelegging av kurs for bedrifter i Narvikregionen

Vi kartlegger kursbehov og jobber i samarbeid med lokale kompetanseleverandører for å sette sammen aktuelle webinar og nettkurs for bedrifter i regionen. 

Vi kartlegger
20.04.202009:02 hilde

Næringsforeningen har gjennom daglig kontakt med næringslivet i regionen fått signaler på at bedriftene, i disse vanskelig tider, ikke har kapasitet til selv å søke midler til kompetanseheving. Vi ønsker derfor å komme bedriftene i møte ved å tilrettelegge aktuelle kurs på nett.  

Alle kurs vil bli gjennomført som webinar/nettkurs, til en lavest mulig deltakeravgift. 


Mer info om program og oppstart på samtlige kurs vil bli gjort tilgjengelig på en denne siden. Målgruppen for kursene er ansatte i regionens næringsliv og kommuner, og kursene vil også være tilgjengelig for personer som er permitterte.