17 nov | Informasjonsmøte - Satsingsmuligheter i landbruket

Landbruket er ei viktig næring i nye Narvik kommune. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting.

03.09.202109:11 hilde
, click to open in lightbox