Mitt forslag:

(Frist for innsending av forslag er innen 15. januar)