Her er styret

Her er styret i Kvinnenettverk Narvikregionen.

Kvinnenettverk Narvikregionen
01.03.201611:47 Hilde Normark

Prosjektet som i 2013 ble finansiert av Nordland Fylkeskommune «Etablering av kvinnenettverk Narvikregionen» er nå over. Prosjektet har hatt en regional styringsgruppe som har etablert en viktig arena for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner i regionen. En rekke kvinner fra hele regionen har allerede deltatt på ulike aktiviteter og meldt seg inn i nettverket – og vi vil ha med flere!

     

Ny organisering og styre

Kvinnenettverk Narvikregionen etableres nå som en ressursgruppe i næringsforeningens faste organisasjon.
      
Styret er satt sammen mht alderssammensetning og regional forankring. Samtlige styrerepresentanter har et regionalt eller nasjonalt arbeidsområde i sitt daglige virke. Les mer om den enkelte ved å klikke på deres CV til høyre i tabell. Her er det nye styret for kvinnenettverket - styreleder valgt for 2 år, de øvrige for 1 år:

   

Rolle Navn Bedrift  
Styreleder Unni Forshaug Narvikgården AS CV
Nestleder Ann Kristin Andreassen VINN CV
Styremedlem Gunn Inger Einås-Eidum Ungmote as  
Styremedlem Marlene Føre Frantzen Quality Hotel Grand Royal CV
Styremedlem Hilde M Normark NRNF CV
Det nye styret
Det nye styret, click to open in lightbox

Relaterte artikler