KARTLEGGING av kompetanse i bedriften

Dette er et gratis tilbud til bedriften og ansatte. En storstilt nasjonal satsing som skal bidra til at flere tilegner seg den kompetansen som arbeidslivet etterspør. I Narvik og Evenes går tilbudet både til ansatte og bedriftsledere i alle små og mellomstore bedrifter.