Vi kartlegger utdanningsbehovet i din virksomhet.

Kompetanse er et viktig premiss for at offentlige og private virksomheter til enhver tid har kvalifiserte arbeidstakere. Arbeidslivet krever medarbeidere med mer og stadig ny kompetanse. Gjennom «Utdanningsløftet», som er en nasjonal satsing skal vi kartlegge utdanningsbehovet i vår region.

Kompetansekartlegging