La dine ansatte ta fagbrev i salgsfaget mens de er i jobb

Tilbudet er gratis og passer for medarbeidere innen: Salg og kundeservice i alle bransjer. Oppstart i uke 3 og eksamen i mai/juni 2023.

Tilbudet innebærer


November/desember 2022:
 
Ta kontakt med Karrieresenteret for en kartlegging av aktuelle deltakere i din bedrift.

Uke 3  - mai 2023:
Gjennomføring av fagkurs, ca 50 timers kurs, en kombinasjon av samlinger/digital opplæring.

Eksamen: Mai/juni 2023

Etter godkjent praksis: Fagprøve

Her kan du ta kontakt med Karrieresenteret:

Telefon: 75 65 65 40 eller 75 65 65 43 
EpostKarrieresenter.ofoten@vgs.nfk.no