Kompetanse gir muligheter

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse og omstilling skjer kontinuerlig. Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få tilbud, informasjon og mulighet til å ta utdanning og få faglig påfyll. Her viser vi veien til ulike muligheter.

I dette programmet samarbeider næringsforeningen med Karrieresenteret Ofoten og Narvik videregående skole.

Kompetanse gir muligheter

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse og omstilling skjer kontinuerlig.  

Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få tilbud, informasjon og mulighet til å ta utdanning og få faglig påfyll. Her viser vi veien til ulike muligheter.

For mer in formasjon: Kompetanse gir muligheter 

Karriereveiledning

Ved Karrieresenteret Ofoten kan du få karriereveieldning og mer informasjon. En veiledningssamtale kan også bidra til å gjøre deg mer bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, både med tanke på utdanning og arbeid. For mer informasjon: Karriereveiledning     

Ønsker du veiledning - ta gjerne kontakt med Karrieresenteret Ofoten!

Tjenesten er gratis.

Telefon: 75 65 65 99
Epost: Karrieresenter.ofoten@vgs.nfk.no
Besøksadresse: Dronnings gate 68 (Studiested Oscarsborg) 

Hvem kan få voksenrett til videregående opplæring? 

  • Du har voksenrett fra og med året du fyller 25 år.
  • Voksenrett gjelder for deg som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring.
  • Voksenrett gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.
  • Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge, og at søknaden om oppholdstillatelse er avgjort.
  • Når Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring til voksne, er denne gratis.

For mer informasjon: Voksenrett 

Hva er realkompetansevurdering og hvordan foregår det?


Formålet med vurdering av realkompetanse er at voksne skal få dokumentert og verdsatt sin kompetanse, som grunnlag for videre opplæring eller arbeid. 

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 

Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studium, ny jobb eller høyere lønn. Realkompetansevurdering er gratis for alle voksne i Nordland.


Prosessen i realkompetansevurderingFor mer informasjon: Realkompetansevurdering 

Fag-svennebrev – yrkeskompetanse

Fag-/ svennebrev som praksiskandidat

Dersom du har lang og allsidig yrkespraksis, men mangler dokumentasjon kan du likevel ta fag-/ svennebrev. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev.

Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie) for å få utstedt fag- eller svennebrev. 

 

Yrkeskompetanse uten fag-eller svennebrev

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Disse utdanningene tar normalt 3 år på skole. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

For mer informasjon: Yrkeskompetanse 

Lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift hvor du får både opplæring og praksis i et fag. Bedriften må være godkjent som lærebedrift og du får lærekontrakt og oppfølging fra et Opplæringskontor.

Kontaktinfo: Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor, Opplæringskontoret for Restaurant og Matfag i Nordre Nordland. tlf: 76 96 30 80

For mer informasjon: Lærling

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er tilpasset de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. Det kan tegnes opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på et lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at går opp til en kompetanseprøve.

For mer informasjon: Lærekandidat

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Målgruppen er kandidater som har noe relevant praksis i faget, og som har behov for veiledning og opplæring fram mot fag-/svenneprøve.

For mer informasjon:  Fagbrev på jobb

 

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne 

Utdanningsdirektoratet igangsatte i 2017 et forsøk med modulstrukturert opplæring i åtte lærefag. I 2019 ble forsøket utvidet med nye fag innen helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsfag. Målgruppe er voksne med fullført grunnskole eller tilsvarende. Ved Narvik videregående skole/OPUS Narvik er det igangsatt forsøk innen følgende fagområder: salgsfaget, kokkfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget, helsearbeiderfaget og betongfaget.

For mer in formasjon: Modulstrukturert fag og yrkesopplæring

Kontaktinfo: OPUS Narvik v/Juliane Faksvåg, tlf: 75 6565 77 E-post: julfak@vgs.nfk.no

 

Fagskoleutdanning     

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år og som ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke mesterbrev. Det finnes både offentlige og private fagskoler.
For mer informasjon: Fagskoleutdanning 

Høgskole og universitet

Det finnes mange ulike veier til opptak og som gjør deg kvalifisert til å studere på høgskoler og universitet. For mer informasjon: Høgskole og universitet

 

Infobrosjyre