Oversikt over Læreplassgarantister

Nordland fylkeskommunes målsetning er totalt 1100 læreplasser for alle fagområder. Her ser du status i registrerte læreplassgarantier.

Læreplassgaranti