Dialogmøte i Svolvær 1. mars om utvikling av kraftnettet i Nord

Statnett og de regionale nettselskapene har de senere årene mottatt et stort antall henvendelser om tilknytning til kraftnettet som medfører behov for betydelige oppgraderinger av dagens nett. Nordre Nordland og Sør Troms er et av mange områder hvor interessen for tilknytning overstiger det som er mulig å knyttet til nettet på kort sikt.

Statnett