ENERGI I NORD

Energi i Nord er en klynge med medlemmer fra hele energisektoren og fra hele Nord-Norge. Energi i Nord sin ambisjon er å skape en «bedriftsklynge» i Nord-Norge som bidrar til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.