Områdeplan Nord

Statnetts presentasjon under dialogmøtet i Svolvær 1. mars 2023.