Peker på 20 nye områder for havvind

En gruppe ledet av NVE anbefaler regjeringen 20 nye områder til mulig havvindutbygging. Arealet er inntil 13 ganger større enn nødvendig for å nå målene.

Nordland
Øyvind Gravås / Equinor