Høringssvar – Energikommisjonen Offentlig høring av NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere

Næringsarena Nord oversender herved følgende høringssvar. Nettverket består av 14 næringsforeninger som dekker hele Nord-Norge, fra Helgeland i sør til Hammerfest i nord. Til sammen organiserer nettverket 3 500 bedrifter i ulike bransjer og størrelser.

Næringsarena Nord

  Her kan du laste ned høringssvar fra Næringsarena Nord og rapporten.

Høringssvar

Rapport