INNMELDING kvinnenettverk

Kvinnenettverket er en ressursgruppe i Narvikregionen Næringsforening som skal bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes.

Kvinnenettverk Narvikregionen
24.01.201612:13 Hilde Normark

VISJON:   
"Kvinnenettverk Narvikregionen skal være en trygg refleksjonsarena for nettverks- og relasjonsbygging."
   
HOVEDMÅL: 
Vi skal bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et nettverk for kvinner i næringslivet.       

Nettverket skal tilby medlemmene:   
1) En felles arena for nettverksbygging og aktiviteter
2) Kurs og seminar som passer for nøkkelpersoner i næringslivet, nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet.
3) Redusert pris på alle aktiviteter.   

, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Ballangen
"Ut av komfortsona" - Ballangen, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Bjerkvik og Gratangen
"Ut av komfortsona" - Bjerkvik og Gratangen , click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Evenes
"Ut av komfortsona" - Evenes, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
NFK "Timeglass", click to open in lightbox
NFK "Timeglass", click to open in lightbox
NFK "Timeglass", click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
Kurs i sosiale medier, click to open in lightbox
Kurs i sosiale medier, click to open in lightbox
"Ut av komfortsona" - Narvik, click to open in lightbox
Kurs i sosiale medier, click to open in lightbox