Er du leder?

Har du medarbeidersamtaler med dine ansatte, men savner noen å prate med selv? Noen som spør hvordan DU har det og hva DU har behov for i utviklinga av ditt lederskap?

Coach i kvinnenettverket

Og tar du med deg jobben hjem i form av problemstillinger som fortsatt surrer, noe som kanskje går ut over både tilstedeværelsen med familien og nattesøvnen?  

Nina Hansen har jobbet som daglig leder i 13 år og tilbyr nå LEDERSAMTALEN hvor hun lytter, stiller spørsmål og speiler deg, slik at det blir tydeligere for deg hva du egentlig har behov for i lederrollen din. Du lærer teknikker for hvordan du blir tydeligere i din kommunikasjon og hvordan du tar bedre valg for deg selv og bedriften. Du endrer gamle tankemønstre som gjør at du får nye perspektiv og ser nye muligheter og løsninger.  

Tilbudet kan utvides til også å gjelde samtaler med dine ansatte. Effekten av samtale med en nøytral 3.person er at de ansatte blir sett og tørr å uttrykke seg på et dypere plan. De lærer teknikker som øker tilstedeværelsen på jobben slik at de kan gjøre en bedre og mer effektiv jobb.

Dersom dette høres interessant ut for deg og din bedrift, ta kontakt med Nina Hansen:


Telefon: 450 48 883  
Epost: ninahansen@lbhcoach.no
På facebook: Nina Hansen - Coach, Yogainstruktør og Livsinspirator