Likestilling

Kvinnenettverk Narvikregionen har fokus på likestilling og tiltak for å forbedre skjevfordelingen i arbeidslivet.

Kvinnenettverk Narvikregionen

Om du lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller er det flere kvinner enn menn som jobber deltid?

Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder.

https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling