Lederkvinner Narvikregionen

Lederkvinner er et medlemsbasert forretningsnettverk for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner i Narvikregionen, som skal bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes.

INNMELDING

Visjon

Vi skal øke andelen kvinner på de arenaer beslutninger fattes.

Mål

  • Øke antall kvinnelige ledere i regionens bedrifter (styrer og ledelse)
  • Øke andel kvinner på næringsforeningens møter og seminarer 

Aktiviteter

  • En rekke større seminarer og nettverkstreff for kompetansepåfyll og relasjonsbygging.
  • Aktiviteter som fremmer lederkompetansen
  • Synliggjøre nettverkets medlemmer for næringslivet i regionen (styredatabase)
  • Nettverksbygging
  • Forretningsutvikling
Forretningsnettverket skal tilby medlemmene:   
1) En felles arena for nettverksbygging og aktiviteter
2) Kurs og seminar som passer for nøkkelpersoner i næringslivet, nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet.
3) Redusert pris på alle aktiviteter.   
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Ballangen
"Ut av komfortsona" - Ballangen
"Ut av komfortsona" - Bjerkvik og Gratangen
"Ut av komfortsona" - Bjerkvik og Gratangen
"Ut av komfortsona" - Evenes
"Ut av komfortsona" - Evenes
"Ut av komfortsona" - Narvik
NFK "Timeglass"
NFK "Timeglass"
NFK "Timeglass"
"Ut av komfortsona" - Narvik
"Ut av komfortsona" - Narvik
Kurs i sosiale medier
Kurs i sosiale medier
"Ut av komfortsona" - Narvik
Kurs i sosiale medier