Kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og topp­ledergrupper i de 200 største selskapene i norsk nærings­liv.

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene (etter omsetning) i norsk næringsliv. Se metodeark for nærmere kriterier.

Vi kartlegger fordelingen i operative posisjoner og i støtteposisjoner i ulike bransjer, og følger utviklingen over tid.

Vi undersøker også forskjeller i kvinneandel mellom selskap med lovkrav om kjønnsbalanse i styret (allmennaksjeselskap, samvirker, interkommunale selskap, statsforetak,  statsaksjeselskap, sparebanker og gjensidige forsikringsselskap) og selskap uten lovkrav om kjønnsbalanse i styrene (privateide aksjeselskap).