Lokalmat Narvikregionen

Vi utarbeider sluttrapport fra gjennomførte forstudie og samler innspill fra dere til videreføring av aktiviteter i et hovedprosjekt.

Aktuelle fokusområder for hovedprosjekt 

En hovedmålsetting i et forprosjekt kan være å se på konkrete muligheter for konseptutvikling og merkevarebygging. Forstudien har vist at vi har engasjerte produsenter og et bredt spekter av lokalmatprodukter.  

Konseptutvikling, merkevarebygging lokalmat

Et første steg i dette arbeidet vil være å utarbeide normer og krav, til deltakerne i nettverket, som er med på sikre et helhetsprodukt av jevn og god kvalitet. Kvalitetssystemet bør være mulig å følge opp på en enkel og grei måte.  

En annen viktig aktivitet i arbeidet med bygging av en felles merkevare vil være utarbeidelse av en felles kommunikasjonsstrategi for nettverket. Formålet med en slik prosess vil være å gjøre nettverket og den enkelte bedrift i bedre stand til å kommunisere og formidle kvaliteten og verdiene i produktet på en tydelig og god måte. 

Aktuelle tiltak:

 • Gjennomgang av kriterier/krav til bedriftene
 • Utvikle system for oppfølging av kvalitetskriterier
 • Utarbeide felles kommunikasjonsstrategi 

Øke kunnskap og bevissthet om lokal mat og mattradisjoner

De siste årene har vi merket en økende interesse blant forbrukere i regionen for lokalprodusert mat. Antallet forbrukere som aktivt handler og bruker lokal mat er nok imidlertid fortsatt lavt sammenlignet med gruppen av forbrukere som ikke har et bevisst forhold lokal mat. Spisesteder som tilbyr mat basert på lokale produkter og råvarer er nok fortsatt lite kjent i markedet. En aktiv markedsføring blir en av hovedutfordringene fremover. 

Aktuelle tiltak:

 • Matfestival
  Konkurranser og kåringer av lokale produkter og produsenter
 • Markering/synliggjøring av lokale mattradisjoner på eksisterende arena, konferanser og nettverksaktiviteter
 • Delta på nasjonale og internasjonale mat og reiselivsmesser, legge opp til turer for interesserte aktører
 • Etablere felles arena med for eksempel kokkelaugene for utvikling av nye lokalmatkonsepter
 • Visningsturer for aktører innen opplevelsesnæring og bedriftsmarkedet 

Bedre kontakt mellom produsenter, spisesteder og utsalgssteder

For å kunne oppnå mer lokal mat på menyen hos regionens spisesteder er det viktig å bygge nettverk og styrke samarbeidet mellom lokalmatprodusenter og spisesteder. Dette vil være et viktig grunnlag for at spisestedene skal kunne utvikle og tilby, samt evne og formidle verdien av – kortreist mat med identitet og historie. Vi har allerede erfart at lokale utsalgssteder innen nasjonale matvarekjeder i stadig større grad velger å satse på lokalmatprodusenter – i tillegg til ordinært sortiment i kjeden. Det vil være viktig å her trekke frem og synliggjøre de gode eksemplene og jobbe for at flere følger etter. 

Aktuelle tiltak:

 • Nettverkssamlinger
 • Aktiviteter, bransjetreff, matfestival, kreativt kokkeverksted
 • Studieturer til opplevelsesbedrifter som har lykkes i bruk av lokale matkonsepter
 • Studietur for virksomheter innen opplevelsesnæringen til lokale produsenter