Send inn en medlemsnyhet

Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å sende inn nyheter og informasjon om aktiviteter! Vi deler på nyhetsside og i kalender.

Hva er en god nyhet? 

  • Flytting/ åpning av nye lokasjoner/ navnbytte på firma
  • Spesielle hendelser
  • Nye investeringer/kontrakter
  • Utmerkelser, priser bedriften har vunnet
  • Innovasjonsprosjekter
  • Kompetanse, rekruttering, videreutvikling