6. nov | Forventninger til organisering av Narvik sentrum