Om:nord kompetanseprogram  

Kompetanseprogrammet vil tilbys fysisk over hele Nord-Norge, og arrangeres av UN Global Compact Norge. Workshops er utviklet for SMB i ulike bransjer, og det er gratis å delta. Oppstart høsten 2023: Workshops 1-3 arrangeres i Harstad, Narvik og Hammerfest.

Arena for grønn omstilling i nord

Mange bedrifter melder at de ønsker mer kompetanse på bærekraft og synes det er vanskelig å vite hvor og hvordan de skal starte. Andre ønsker å kartlegge hva de allerede gjør på bærekraft og kunne dokumentere dette. 

I kompetanseprogrammet til Om:nord får du verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Gjennomført program gir deg nyttig dokumentasjon som kan benyttes i feks finansierings- og anbudssammenheng. Workshopene arrangeres av UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv). 

Narvik (påmelding nederst på siden):
Torsdag 25. oktober (kl. 0830-1130)
Onsdag 1. november (kl. 0830-1130)
Torsdag 2. november (kl. 0830-1130)
Tidspunkt for siste workshop kommer på nyåret 2024.
Info om lokale kommer.

Kompetanseprogrammet består av fire fysiske workshoper som bygger på hverandre og veileder bedriften i en stegvis prosess.

På workshopene vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt i programmet vil bedriften din være rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraft. Bedriften din vil også ha en plan for hvordan dere kan implementere bærekraft i drift og aktiviteter, og oversikt over hvilke muligheter og utfordringer bærekraft presenterer for din bedrift. 

Beskrivelse av workshops 

Workshop 1+2 | Om: Vesentlighetsanalyse (Del 1 og 2)

Hvor starter man når man skal jobbe med bærekraft i bedriften? Svaret er overraskende enkelt - start med det som gir størst effekt. Slik kan du sikre at du bruker ressurser på de tiltakene som betyr noe sånn at bedriften blir mer bærekraftig og samtidig lønnsom. 

I de to første workshopene vil du gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Det vil si at du skal kartlegge hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn, men også hvordan bedriften blir påvirket av eksterne forhold som kan få finansiell betydning. Hver deltaker vil jobbe med en vesentlighetsanalyse for sin egen bedrift, i tillegg vil det tilrettelegges for erfaringsutveksling underveis. Etter å ha deltatt på workshop 1 og 2 vil din bedrift ha en prioritert liste over områder som danner grunnlaget for å iverksette effektive bærekraftstiltak. 

Du trenger ikke å ha noen forhåndskunnskap om bærekraft for å delta i kompetanseprogrammet, men det er viktig at du har god innsikt i bedriften og interne prosesser for å få størst nytteverdi. Om du er daglig leder, nyansatt bærekraftsansvarlig eller har andre lederansvar i din bedrift, er du hjertelig velkommen. Du kan komme alene eller ta med en kollega, men vi oppfordrer til å stille to fra hver virksomhet. Les mer: vesentlig.no

Workshop 3 | Om: Å sette mål

Vi har gjennomført en vesentlighetsanalyse – hva gjør vi nå? Når bedriften har gjennomført en vesentlighetsanalyse og dermed kartlagt de viktigste påvirkningene på mennesker, miljø og samfunn, må den iverksette tiltak for å håndtere disse. 

I workshop 3 vil bedriftene sette konkrete mål med utgangspunkt i funnene fra vesentlighetsanalysen. Du får veiledning i å sette mål og utarbeide handlingsplaner med tiltak som gir størst effekt på både bærekraft og lønnsomhet. I tillegg til at du jobber med å sette mål for din egen bedrift, vil det legges til rette for erfaringsutveksling med de andre deltakerne på kurset. Vi spør oss også: hvordan sikrer man at målene for bærekraft blir ambisiøse nok? Kom på workshopen for å få svar.  

For å delta på workshop 3 må bedriften ha gjennomført en vesentlighetsanalyse på forhånd. Enten gjennom workshop 1 og 2 i Om:nord kompetanseprogram eller på egenhånd.

Workshop 4 | Om: Rapportering og kommunikasjon - mer info følger på nyåret 2024.