Om traineeprogram

Trainee Narvikregionen er et ettårig traineeprogram, som kobler sammen nyutdannede kandidater fra bachelor- og masterstudier, med arbeidsgivere i hele regionen.

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) har prosjektansvaret for traineeordningen. Programmet er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune.

Programmet er tett knyttet på arbeids- og næringslivets utfordringer med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft med høyere utdanning. Ved å benytte seg av trainee vil bedrifter kunne få muligheten til å tilføre ny og viktig kompetanse.    

Traineen

 • har bachelor- eller mastergrad fra universitet eller høgskole.
 • ikke mer enn 3 års relevant arbeidserfaring etter endt studie og er under 35 år.
 • kan kommunisere på norsk – både muntlig og skriftlig.

Traineene får et skreddersydd kompetanseprogram som består av lederkurs, seminarer og studietur. Kompetanseprogrammet legger opp til bedriftsbesøk, nettverkssamlinger og aktiviteter for å styrke deltakernes tilknytning og nettverk til kommuner og næringslivet.      

For traineebedrift

NRNF inngår en samarbeidsavtale med traineebedrift (arbeidsgiver).

Vi besvarer henvendelser, tar imot søknader og lager søkerlister. Dere får søkerlister som er relevant for den ledige stillingen. Dere står for utvelgelsen og har arbeidsgiveransvaret. Ved ansettelse avtaler arbeidsgiver og kandidat stillingsinnhold og betingelser.  

Vi ivaretar:

 • Utforming av stillingsbeskrivelser
 • Nasjonal utlysning av ledige traineestillinger
 • Søknadsbehandling
 • Tilrettelegging av kommunikasjon i hensiktsmessige kommunikasjonskanaler.
 • Kompetanseprogram

Stillingen vil bli lyst ut her:

 • Karrierestart.no
 • Direkte kontakt studenter, studentorganisasjoner, fronter og its learning.
 • NAV (arbeidsplassen.no)
 • Nettsider utdanningsinstitusjoner
 • Facebook, Instagram og twitter
 • Nyhetsbrev per epost og sms   

Avtaler med arbeidsgivere inngås fortløpende og traineestillinger utlyses fortløpende.
Felles aktiviteter i kompetanseprogram gjennomføres i perioden aug. 2023 - aug. 2024.

Ta gjerne kontakt!

Har du spørsmål om programmet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Hilde M. Normark her: tlf. 94890222 / post@traineenarvik.no