Ressursgrupper

For å fremme foreningens mål, kan ledelsen etablere utvalg eller grupper innenfor mer avgrensede geografiske områder, bransje- eller fagområder. Gruppene kan være av mer permanent karakter eller ha en mer avgrenset funksjonsperiode rettet mot prosjekter eller utredninger.