Kvinnenettverk Narvikregionen

Kvinnenettverket skal primært være et nettverk for næringsdrivende kvinner, næringslivsledere, etablerere.

KVINNENETTVERK