Næringslivet mobiliserer for operasjonsrobot til UNN Narvik 2024

Næringslivet i Narvikregionen mobiliserer for operasjonsrobot til UNN Narvik 2024. Vi har satt oss et mål å samle inn rundt 10 millioner kroner til operasjonsrobot for det nye sykehuset.

Nå er tiden her for å rette fokus mot innholdet i det nye sykehuset, samt funksjonsfordeling i Helse Nord.

I forbindelse med byggingen av Nye UNN Narvik, vedtok UNN styret og Helse Nord styret at vi skulle få en 6. operasjonsstue som skal fungere som bufferkapasitet til UNN Breivika (Tromsø). Over mange år har det vært utfordring med operasjonskapasiteten i Tromsø, som blant annet fører til at kreftpasienter må strykes fra operasjonsprogrammet pga. kapasitetsvansker. Dersom man rendyrker den 6. operasjonsstua til kreftkirurgi, vil den økte operasjonsstuekapasitet ved Nye UNN Narvik kunne bidra til at kreftpasientene får gjennomført sin operasjon på riktig tidspunkt. Dette krever at man får på plass en robot og kan gjennomføre robotkirurgi ved Nye UNN Narvik.

Vi har satt oss et mål å samle inn rundt 10 millioner kroner til operasjonsrobot for det nye sykehuset. Et engasjement fra bedriftene skal utløse friske midler og sikre finansiering av dette viktige utstyret, sier initiativtakere Kirsti Hienn og Elling Berntsen.

En operasjonsrobot vil gjøre det attraktivt for kirurger å søke seg til Narvik. Dermed får man både et godt fagmiljø, et bedre pasienttilbud og et insentiv som vil gjøre det attraktivt å flytte hit. Sykehuset i Narvik vil bygge et fagmiljø rundt operasjonsroboten.

En robot er fremtidens verktøy innen kirurgi, og det styrker rekrutteringen av kirurgiske overleger og operasjonssykepleiere. Et sterkt, lokalt robot-miljø vil også tiltrekke spesialister og gjøre det vesentlig lettere å beholde gode spesialister i Narvik.

Robotkirurgi er en viktig del av moderne kirurgisk behandling

Teknologien gir fordeler for pasientene og kirurgi, og flere fagfelt har tatt metoden i bruk herunder mage/tarm, gynekologi og urologi.

Ved robotkirurgi opereres pasienten gjennom små hull i bukveggen. 

 

Fordelen med metoden er:

·         mindre blødning under selve operasjonen

·         kortere liggetid på sykehus

·         kortere sykdomsforløp etter kirurgi.

 

Robotkirurgi gir kirurgen mulighet til 3D syn, som igjen gir bedre oversikt inne i pasienten.

Når vi bygger et nytt og moderne sykehus i Nord-Norge vil det ha en viktig effekt å realisere kvalitet i pasientbehandlingen på lokalsykehus ved å kunne tilby robotkirurgi. Dette vil kunne medføre funksjonsfordeling til Narvik, i stedet for fra Narvik. Robot kan benyttes av omtrent alle kirurgiske fag - i Narvik særlig i forhold til gastrokirurgi, urologi og gynekologi.

Fritz Hansen | Fremover
Kirsti, Hilde; Elling

Inviterer til spleiselag: