Unge voksne - 20-40

Mål med prosjektet er å øke antall unge innbyggere, og få flere unge voksne inn i regionens næringsliv. Vi ønsker unge voksne som medskapende i valg av kommunikasjonskanaler og synliggjøring av aktuelle problemstillinger.

Prosjektets styringsgruppe

Navn Bedrift
Ann-Hege Lund Futurum
Bjørn Dinesen UiT Det Arktiske Universitet
Hilde M Normark NRNF
Marlene Føre Frantzen  Scandic Narvik
Simon Stokkvold Nordkraft

Befolkningen i Narvik og regionen blir eldre. Aldersgruppen under 40 år er redusert med ca. 4.700 personer fra 1986 til 2012. Aldersgruppen 40-60 år er dominerende.

Ungdommer og personer i etablererfasen søker ofte inn til storbyregioner som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim osv. De tar utdanning og det er bra. Men vi vil ha dem tilbake til kommunen!

Futurum er prosjekteier, innleid prosjektleder er Hilde M Normark, Narvikregionen Næringsforening.  Prosjektet er finansiert av Utviklingsprogram Narvik.

Aktiviteter i prosjektet:

September: Seminar kvinner 20-40

November:

  • Kurs i kommunikasjon og ledelse for studenter.
  • Kreativ visjonsbyggingsdag med fokus på kommunikasjonskanaler og ulike arena for relasjonsbygging.

Desember: Romjulstreff 2016

September 2016 - vår 2017: Utforme kommunikasjonsstrategi for rekruttering av unge voksne i næringslivet

Deler av styringsgruppen