w

27 aug | Bransjemøte industri

Vi ønsker industribedrifter i regionen velkommen til bransjemøte. Tema er tilrettelegging av skolestruktur, søkertall, lærlingeordningen og utviklingen i regionen for øvrig.

FULLBOOKET
31.08.202006:20 hilde

Tidspunkt: Torsdag 27. august – kl. 11.30. Vi starter med lunsj.
Sted: Scandic Hotell Narvik   

Narvikregionen Næringsforening, Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor og Narvik videregående skole inviterer til bransjemøte om utdanning, læreplasser og arbeidsplasser innenfor industribedrifter.
 

Tema for møtet er

  • de ulike prosesser som er igang mht tilrettelegging av skolestruktur
  • søkertall
  • læreplassgarantiordningen og utviklingen i læreplasser
  • utviklingen i regionen for øvrig 

Faget Industriteknologi, som har sørget for mange flinke fagarbeidere over mange år, har vært debattert over en tid. Dette har sammenheng med skolestruktur og opplæringstilbud fra Nordland fylkeskommune. Utviklingen i læreplasser. Og hvilke utdanningslinjer man skal sørge for opprettholdes lokalt i vår region.

I vår region jobber næringslivet, gjennom Narvikregionen Næringsforening, Opplæringskontor og Videregående skole veldig godt sammen, gjennom ulike prosjekter, Partnerskap for Utdanning i Ofoten og ellers ved nær kontakt i saker som gjelder utdanning og arbeidsplasser. 

I den anledning ønsker vi å invitere aktuelle bedrifter i regionen til en bransjemøte.

Vi håper flest mulig av bedriftene vil prioritere dette møtet – både for å få informasjon. Men også for å gi tilbakemeldinger og delta i diskusjonen om hvilke opplæringstilbud regionen skal tilby i fremtiden. 

Velkommen til et nyttig bransjemøte for en viktig næring i regionen!

Arrangører