Rekrutteringsprosjekt 2021-2024

Prosjektet skal sikre arbeidslivet i Narvikregionen tilgang på relevant arbeidskraft. Totalt sett skal dette bidra til positiv befolkningsutvikling, økt stolthet og bedre omdømme for Narvikregionen. 

Rekruttering til Narvikregionen
19.10.202008:57 hilde

Visjon

Narvikregionen skal være en foretrukket region i Norge å bo, jobbe og leve i.

Mål

Prosjektet skal sikre arbeidslivet i Narvikregionen tilgang på relevant arbeidskraft. Totalt sett skal dette bidra til positiv befolkningsutvikling, økt stolthet og bedre omdømme for Narvikregionen. 

Delmål

  • Øke kunnskapen om jobb og karrieremuligheter på Narvikregionen
  • Øke samarbeidet og synliggjøre Narvikregionen som en attraktiv region
  • Øke tilflyttingen til Narvikregionen
  • Bli bedre på velkomst og integrering av tilflyttere
  • Bidra til at tilflyttere blir boende

Målgruppe   

Segmenter og tiltaksområder

Arbeidsgivere i regionen

Tiltaksområde: Kompetanseheving, rekrutterings- og markedsføringstiltak.
Dette segmentet er komplekst, består av kommuner, offentlige institusjoner og næringsliv innen en rekke bransjer. Aktuelle tiltak vil ha fokus på å rekruttere til partneravtaler og synliggjøre tjenestetilbud i plattform. Segmentet vil også bestå av arbeidsgivere som deltar på aktiviteter med fokus på rekruttering, benytter seg av tjenester og som ikke er partnere.

Personer med kompetanse som arbeidslivet etterspør

Prosjektet er åpent og inkluderende for personer i alle aldre. Flere aktiviteter rettes spesielt mot unge i alderen 20-40 år da regionen har et særskilt behov for å tiltrekke seg flere unge voksne i etableringsfasen.
    
Segment: Personer som ikke bor i regionen
Tiltaksområde: Rekrutterings- og markedsføringstiltak.

  • Fraflyttere
  • Potensielle tilflyttere

Segment: Personer som allerede bor i regionen
Tiltaksområde: Velkomst- og integreringstiltak

  • Tilflyttere uten tilknytning
  • Tilbakeflyttere