Innløsning av gavekort med QR-kode

Veiledningen viser hvordan ditt gavekort innløses ved brukerstedet.

(Veiledning i pdf - til utskrift)

Du viser ditt gavekort med QR-kode fra din telefon eller på papir.

Ansatt ved brukersted/butikk gjør følgende:   

  • Åpner kamera på sin mobil/nettbrett (Android/iOS)

  • Holder kamera over QR-kode på gavekortet. Det trykkes på Gifty-linken som dukker opp på skjermen.

  • Beløp tastes inn og riktig brukersted søkes frem og velges. Du vil umiddelbart se hvor mye kunden har igjen på kortet (saldo).

  • Beløpet overføres fra gavekortløsning til brukerstedets konto innen den 18. påfølgende måned.

    

Kjøp gavekort her: