Hva må norske selskaper gjøre?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, eller Åpenhetsloven for kort, er en norsk lov som ble vedtatt av stortinget i 2021 og trådte i kraft fra 1. Juli 2022. Hovedformålet til loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at allmenheten har tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber mot dette.

Åpenhentsloven og aktsomhetsvurdering