Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Regjeringen vil med strategiene oppnå et felles grunnlag for håndtering av digitale sikkerhetsutfordringer. Utfordringene følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet.