Trainee til prosjektarbeid innen digitalisering og sensorteknologi

HRS er i gang med flere digitaliseringsprosjekter og søker derfor en trainee innen datateknikk/IKT som kan bidra til å innføre flere digitale tjenester og løsninger.

Ledig traineestilling

>> Søknadsskjema nederst på siden.

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 8 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2021 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 350 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.
 

Mer info om HRS: https://www.hrs.no/

HRS er i gang med flere digitaliseringsprosjekter og søker derfor en trainee innen datateknikk/IKT som kan bidra til å innføre flere digitale tjenester og løsninger.

Stillingen er tiltenkt deltakelse i ulike prosjektgrupper og annen løpende IKT-support etter behov. Hovedansvaret vil være å støtte prosjektarbeidet knyttet til innføring av nytt ERP-system, systemdrift og videre systemutvikling. I tillegg vil stillingen bistå i utprøving av sensorteknologi for materiellkontroll/containerflåtestyring, lokasjonsmerking, nivåmåling/fyllingsgrad og ruteplanlegging basert på sanntidsdata. 

Vi søker en trainee-kandidat med gode datakunnskaper og interesse for hvordan digitalisering kan effektivisere og modernisere industrielle virksomheter (logistikk, produksjon).
Den rette kandidaten må evne å raskt kunne tilpasse seg en driftsorganisasjon med ulik datateknisk kompetanse og kunne arbeide både prosjektbasert og selvstendig. 

Stillingen vil samarbeide tett med nytilsatt IKT-leder, som faglig mentor og nærmeste leder. For øvrig vil trainee-stillingen være en del av miljø- og utviklingsavdelingen i HRS-konsernet.  

HRS har hatt 3 trainee-stillinger tidligere innen ingeniørfag - bygg og anlegg og 1 innen ingeniørfag - datateknikk, og ser nå frem til å få vurdert nyutdannede kandidater med teknologisk utdanningsbakgrunn for enda en ny trainee-runde 2023/2024.

HRS behandler søknader fortløpende.