Trainee barnehagelærer

Barnehagen Victoriahavn har nå ledig traineestilling til barnehagelærer.

Ledig traineestilling

Barnehagen Victoriahavn er en privat barnehage som holder til ved småbåthavna i Narvik. Barnehagen består av 14 ansatte og 67 barnehageplasser fordelt over tre avdelinger. I tillegg er vi en aktiv lærlingebedrift. 

Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage som er opptatte av å la barna få utforske og skape i et tilrettelagt og spennende miljø. Vårt motto er: «leke, lære og vokse sammen.» 

Vi har nå ledig traineestilling til barnehagelærer.

Av personlige egenskaper setter vi pris på om du er fleksibel, tydelig, lyttende og god på å ta barnas perspektiver og samarbeide med de andre medarbeiderne. Du må bidra til en trygg og forutsigbar hverdag og gjøre barnehagen til et godt sted å være, og et godt sted å lære for små og store.   

Vi har et høyt faglig fokus i barnehagen og du må kunne arbeide selvstendig, men også i team med andre på avdelingen og ledelsen. Fint om du har kjennskap til Reggio Emilia filosofien som vår pedagogikk er inspirert av. Du må også kunne vikariere for pedagogisk leder ved behov. 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk ledelse.
 • Være med og lede og videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet med søkelys på satsningsområder og vårt grunnsyn.
 • Medansvar for daglig organisering, felles faglige mål på overordnet nivå og i barnehagen.
 • Skape gode leke- og læringsmiljøer.
 • Samarbeide og veilede andre medarbeidere.
 • Aktiv deltakelse i barnehagens lederteam og på møter.
 • Samarbeide med foresatte og andre instanser utenfor barnehagen. 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for fast jobb.
 • Et godt barnehagebygg som er tilpasset barn og voksne.
 • Lønn etter tariff.
 • Deltakelse i Trainee Narvikregionens kompetanseprogram.
 • Stort handlingsrom og korte beslutningsveier.
 • Et bredt fagmiljø med variert alder. 

Søknadsfrist: 30. mai 2023